Behörighet

För att få hyra en av våra studentlägenheter krävs det att du studerar på Universitet, högskola, yrkeshögskola eller annan studiemedelsberättigad eftergymnasial utbildning. När du ansöker om en studentlägenhet tänk på att

 • Bifoga antagningsbesked eller ett studieintyg med namn, personnummer och datum. Gå in på antagning.se och ladda ned som en pdf fil.
 • Du måste studera till en aktiveringsnivå som uppgår till minst 50%, dvs 15 hp per termin.
 • Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga en kopia av ditt pass. Kommer du från ett land utanför Schengen, vill vi även ha kopia på ditt uppehållstillstånd.
 • Då du blivit tilldelad en lägenhet måste du varje termin bevisa att du fortfarande studerar. När du får beslut om fortsatt studiemedel, alternativt studieintyg, skickar du in detta till oss.
 • Då dina studier upphör måste säga upp din lägenhet så att annan student kan hyra den.  Det är alltid 3 månaders uppsägningstid som gäller.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Lägenheterna är inte lämpliga för barn.
 • Du får inte ta med husdjur.
 • Vi tillämpar inte kösystem.

Läs om våra bostäder och anmäl ditt intresse! 

Våra bostäder

 Application

 • You must study at a post-secondary education that qualifies for funding by CSN (Centrala Studiemedelsnämnden).
 • When applying, you must attach an admission note or a study certificate. We need to see your name, social security number and date. Go to antagning.se (where you can download the admission note in pdf).
 • You must study at least 50%, i.e. 15 points per term.
 • If you are not a Swedish citizen, attach a copy of your passport. If you come from a country outside Schengen, we also want a copy of your residence permit.
 • When you are renting an apartment, we need to see your study certificate every semester. Please send this to us so we can assure you are still a student.
 • When you are no longer studying, you must notify us as soon as possible as it is a 3 months notice period. This means that you must continue to pay for the apartment for another 3 months.
 • You can´t have any record of non-payment.
 • The apartments are not suitable for children.
 • No pets are allowed.
 • We use first come first served, there is no queue.

Read about our accommodation and make an application!

Våra bostäder