Dataskydd

Läs mer om vår Integritetspolicy


Informationsbrev till hyresgäster om GDPR:

Vi skyddar dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation, GDPR – ny lag fr o m den 25 maj 2018

Hej!

Som du säkert har hört börjar en ny dataskyddslag att gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss inom Prime Living att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den persondata som vi sparar hos oss.
Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att du är studerande eller inom målgruppen för att hyra ungdomslägenhet och att du har ekonomiska förutsättningar att hyra lägenhet hos oss. Vi behöver även dina personuppgifter för att du ska kunna nyttja vår Prime Living App och för våra digitala system som t.ex. nyckelhantering och tvättbokning samt för att kunna fullfölja vårt avtalsförhållande genom att bl.a. skicka ut hyresavier.
Den nya lagen innebär att du som hyresgäst har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter.
Vill du veta mera?
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Prime Living hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.primeliving.se/dataskydd eller kontakakta oss på [email protected]

Med vänliga hälsningar
Prime Living AB
Karoline Peres
Uthyrningschef