2019-11-06
Parkering på Panelgatan

PARKERINGSTILLSTÅND GÄLLER FRÅN DEN 18 NOVEMBER 2019.

Från och med den 18 november blir det böter om du inte har tillstånd, inte står i markerad ruta eller inte har betalt gästparkering. Max 1 tillstånd per lägenhet. Det finns 119 parkeringsplatser i området. Inga fasta platser. Du parkerar där det finns markerad plats enligt bifogad karta. Kostnad 200:-/månad, 100 kr för november. Gå in på http://www.parkera.se/primeliving och anmäl dig och betala. Din tillståndskod är adress och lägenhetsnummer, exempelvis 24-1008.

Gästparkering

Betalas via Parkster-appen och kostar 15 kr /tim, max 24 timmar.
Vid frågor om parkeringsbot kontakta Hojabs kundtjänst är: 08-735 29 99, www.hojab.se

Avgifter
- Ogiltig parkering på handikapp plats 1 300 kr.
- Parkering på plats avsedd för särskilt fordonsslag, 1 000 kr
- Parkering utanför markerad plats/parkeringsförbud, 800 kr
- Parkering utan giltigt tillstånd från 600 kr

PARKING PERMIT APPLIES FROM 18 NOVEMBER 2019.

From November 18th you will be fined if you do not have a valid parking permit, have not parked in a marked parking lot or have not paid the guest parking fee. Maximum 1 permit per apartment. There are 119 parking spaces in the area. No fixed places, you park where there are marked places according to the map. Cost SEK 200/month, for November 100 SEK. Visit https://www.parkera.se/primeliving and sign up and pay. Your permit code is address and apartment number, e.g. 24-1101.

Guest Parking

Paid via the Parkster App and costs SEK 15/hour, max 24 hours.
For questions about parking fines please contact Hojab: 08-735 29 99, www.hojab.se

Fine structure
- Invalid handicap parking, SEK 1 300
- Parking on area reserved for special vehicle types, SEK 1 000
- Parking outside assigned parking area or where parking is not allowed at all, SEK 800
- Parking without valid permit, minimum amount SEK 600.
Tillbaka